Wstaje dzisiej rano, pacze pzrez okno i com widze…?? To :

* * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * *